Omend grafen herover er humoristisk, siger min erfaring mig, at det er ganske sandt. Bevægelse i undervisningen synes at højne elevernes faglige udbytte. (Se Dansk Skoleidræts temanummer her)

Jeg synes dog selv, at det kan være uendeligt svært flette bevægelse ind i undervisningen på en ordentligt måde. Især fordi jeg gerne vil flette det sammen med fagligt indhold (også gerne i forbindelse med UUV).

Jeg har kastet mit blik på følgende:

Brain breaks: Jeg er blandt andet blevet interesseret i brain breaks, da min bror snakker varmt om dem. Han er blevet introduceret til dem gennem sit arbejde som idrætslærer på Københavns Åbne Gymnasium.

Dialoogle: En innovativ arbejdsmetode, der lægger vægt på visuel stimulering som middel til kommunikation.

Sæt skolen i bevægelse: Et projekt lavet af Dansk Skoleidræt.
Anden bevægelse: Her finder du andre spændende måder, at bringe bevægelse i spil i din undervisning.