DelViden.Nu

Blogindlæg

Share on facebook
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on print
Share on email

Blogindlæg er en stadigt mere forekommende genre til den skriftlige fremstilling FP9 i dansk. Det er derfor vigtigt, at eleverne lærer at skrive og layoute blogindlæg.

Blogindlæg kan beskrives som en form for online dagbog evt med træk af kort, online essay eller debatindlæg. Dette kommer an på, hvad indholdet og budskabet med blogindlægget er. Bloggenren i sig selv egentlig ret banal, men for eleverne er det, ‘at finde den gyldne middelvej’ og finde på noget at skrive samt forestille sig en modtager, rigtig svært, når de samtidig skal få det til at virke autentisk og troværdigt.

iSkriv har lavet en super genreplakat, der frit kan downloades, som eleverne kan kigge på.

http://cdn.alinea.dk/iskriv-filer/ her kan du også finde mange andre fede udtryk.

Her kan du se, hvordan man kan uploade indlæg til en blog på skoleblogs.dk: https://www.youtube.com/watch?v=4DPQXYqPO_A&feature=youtu.be

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.