DelViden.Nu

Making a board game

Share on facebook
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on print
Share on email

Tanker om forløbet

Dette forløb er tiltænkt 5-9 klasse. Det er et forløb, der kan spænde bredt, det handler blot om, hvor fokus lægges. I de klasser, hvor jeg har kørt forløbet, har jeg afsluttet et forløb med ‘Making a board game’ som en slags evaluering. For mange elever (især i udskolingen), handler modtagelsen af læringen i høj grad om mening. Undervisnigen skal være meningsskabende. Det at bearbejde et emne med spørgsmål, de senere skal bruge til at udforme noget andet (her brætspil), giver et formål, og det oplever jeg, at eleverne godt kan lide. Jeg kan ikke få det til at gå op med tiden hver gang.

Jeg har forsøgt det på to måder:

Første måde: Efter et emne om Skotland, fik eleverne et A3 ark udleveret, hvor jeg havde lavet et kort over Skotland, og en masse våbenskjold udenom. Eleverne havde i løbet af emne skrevet spørgsmål og gloser ned, dette skulle du indtænke i en spilleplade, der SKULLE bruge det udleverede ark.  

I starten gav det eleverne en hel del problemer, de ville gerne bare indtænke deres egne elementer, men kreativitet udspringer som kendt af rammesatte, fri rammer, så eleverne fik lavet nogle helt fantastiske spilleplader. Nogle klippede i papiret, og bruge udelukkende arket til at pynte med, andre lagde arket til grund for deres spilleplade.

(vær opmærksom på de nye rettigheder i forhold til fx disneyfilmen Brave- vi må ikke længere vise Disneyfilm i undervisiningen) 

Anden metode: Eleverne har arbejdet med ‘Absolutely British’ fra A Piece of Cake 7′, og skal igennem dette emne arbejde med spørgsmål, gloser og små emner i selvstudium. Eleverne skal herefter udarbejde en spilleplade, der har de elementer med, man ønsker fx britisk kultur, skolevæsen eller mode.

(Jeg har mistet mine eksempler i nedsmeltningen, men prøver at finde dem igen.)

Du kan downloade arket her:
making a board game – kopieringsark.pdf

Og se mine tutorials herunder: (der er 2 forskellige, en, hvor jeg kun snakker engelsk, og en anden, hvor jeg også forklarer det på dansk.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.