DelViden.Nu

Pussy Memo

Share on facebook
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on print
Share on email

Egentligt stod jeg og manglede akut et foredrag til en ‘særlig dag’ på Sct Nicolai med overskriften Trivselsdag, sundhed, trivsel og familie. Udskolingen havde besluttet, at de gerne ville have seksualundervisning. Vi var ved at falde igennem – pop, ud af det blå kom Louises kontakt igennem fra min leder. Pussy memo: Kvinders diversitet… Hvorfor ikke? Jeg havde jo ikke andet.

I dag er jeg så blevet wow’et. De unge mennesker og jeg selv fik én på opleveren. Louise fortalte en sårbar, levende, nærværende og yderst relevant historie om baggrunden bag pussy memo – usikkerhed, uvidenhed om kvinders diversitet og en tromlen frem, der nok kan genkendes hos mange ’12-tals piger’. Måske hos alle?

Vi var kønsopdelt i årgange af tre omgange – piger og drenge. Efterfølgende var pigernes tanke dog, at drengene ‘nok også ville have haft godt af det’, og det tænker jeg faktisk også. Pigerne følte selv, at vendespillet lagde op til en fin diskussion

På trods af den umiddelbart stødende, provokerende fremtoning af ‘kvindelige køn’ i forskellige udformninger og farver, er pussy memo lavet med støtte respekt for det kvindelige kønsorgan med et kunstnerisk strejf og elegance. Jeg sidder tilbage med følelsen af, at Louises mission er vigtig – tænk, igennem et vendespil med ‘kusser’ (som hun selv siger), at få de unge piger til at spille sig frem til diskussioner om forskellighed, bad efter idræt og kropsforskrækkelse. Det kan jeg unde enhver folkeskoleklasse i udskolingen.

https://pussymemo.dk/om-os/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.